top of page

PRIVACYVERKLARING

Wij helpen je graag

Place2Bijles.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens telefonisch, per email, via de website of anderszins met ons deelt, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Onder contact gegevens verstaan wij:

  • voor- en achternaam 

  • telefoonnummer

  • email-adres

Wanneer u uw gegevens op de website met ons deelt, komen deze gegevens ook terecht op de mailserver van de hostingpartij. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens.
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de ouder(s) / verzorger(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s):
• voornaam
• achternaam
• telefoonnummers
• e-mailadressen
• adresgegevens ten behoeve van facturatie

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de leerling(e):
• voornaam
• achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• woonadres(sen)
• e-mailadres(sen)
• naam van de school waarop de leerling zit
• vakkenpakket
• rapportcijfers


Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) die door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger zijn verstrekt middels het invullen van het intakeformulier.  

Privacyverklaring: Toegankelijkheidsbeleid
bottom of page
google-site-verification=o70Nj9nX8SYITkts7S1Nb-MZ1ZgyCvXhGg1E1Lc7PVQ